Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:04

Xác định rõ việc nâng cao chất lượng đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, thời gian vừa qua BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên mới.


Các đồng chí thanh niên ưu tú đã được tham gia lớp học nhận thức về Đoàn

Theo đó, huyện đoàn đã tăng cường tổ chức học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp, chú trọng phát triển đoàn viên mới trong trường học; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới; tiếp tục đổi mới cách thức quản lý đoàn viên, tăng cường thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.

Đồng thời, hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đoàn và đoàn viên phù hợp với thực tiễn; đổi mới công tác quản lý đoàn vụ; chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại đoàn viên.

Đặc biệt, trong quý I năm 2018, huyện đoàn đã kết nạp được 520 thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn và phát 520 thẻ đoàn viên.

NP – An ninh Hải Phòng 12/4

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện đoàn An Lão: Kết nạp 520 thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác