Print Thứ Bảy, 06/07/2019 10:50

Phát huy vai trò xung kích, luôn sẵn sàng trong mọi hoạt động của địa phương, lực lượng dân quân tự vệ huyện Cát Hải đã và đang góp phần bảo vệ, củng cố hệ thống chính trị vững chắc, giúp người dân giữ vững niềm tin, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

Toàn huyện Cát Hải hiện có 26 đơn vị dân quân tự vệ (DQTV), với tổng số 1.160 đồng chí đạt 3,7% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 24%, đoàn viên đạt 61%.

Đến nay 12/12 xã, thị trấn  và các cơ quan, tổ chức đã xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động giữa các lực lượng đúng qui định. Thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn ANTT, TTATXH, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ; phòng chống cháy nổ và các nhiệm vụ đột xuất khác, những năm qua, toàn lực lượng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương; tham gia giữ ổn định ANCT; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để huyện đảo phát triển kinh tế-xã hội.

Kết quả trên có điểm xuất phát hết sức quan trọng, đó là nhờ Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới.

Lực lượng DQTV tham gia huấn luyện trên thao trường

Theo Trung tá Nguyễn Văn Kiêu-Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện Cát Hải: Hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã triển khai đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị đặc biệt là Luật DQTV, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành công tác xây dựng lực lượng DQTV.

Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng DQTV được chú trọng xây dựng theo hướng toàn diện, trong đó lấy xây dựng chính trị làm trọng tâm, huấn luyện làm nòng cốt. Theo đó, Ban CHQS các xã, thị trấn đã tích cực tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ban CHQS huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện. Trong giáo dục chính trị, các địa phương, đơn vị đặc biệt chú trọng giáo dục xây dựng đạo đức người chiến sĩ DQTV làm theo lời Bác.

Bằng việc thường xuyên đổi mới nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện về mọi mặt, những năm gần đây trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV huyện từng bước được nâng lên; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tỷ lệ khá, giỏi đạt ngày càng nhiều. Qua kiểm tra, 100% các đơn vị dân quân đã duy trì và thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương.

Đối với công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, Hội đồng các cấp đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình. Năm 2018 cử 2 đồng chí đối tượng 2, 28 đồng chí đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Quân khu Ba và thành phố tổ chức. Huyện cũng đã mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 4 cấp huyện với quân số 87 đồng chí; các xã, thị trấn bồi dưỡng cho 146 đồng chí; chỉ đạo 2 trường THPT giáo dục QPAN cho 981 học sinh.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ chính sách cho mọi hoạt động của lực lượng DQTV được quan tâm, với các khoản chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị DQTV; phụ cấp thâm niên cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã; bảo đảm trang phục cho cán bộ, chiến sĩ.

Hiện, 100% ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn có tủ súng theo qui định, vũ thường xuyên được bảo quản, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, công tác tổ chức xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ huyện Cát Hải đã thu được những kết quả tích cực; góp phần quan trọng vào củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng – an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên huyện đảo ngày càng vững mạnh.

TG

 

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện Cát Hải xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh
Kết quả xổ số miền Bắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác