Print Thứ Năm, 27/08/2020 13:41 Gốc

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc phát triển KT-XH trên địa bàn huyện, nhất là sự phát triển của các ngành kinh tế cơ bản đều đạt thấp, do đó việc thu ngân sách cơ bản ảnh hưởng đáng kể.

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện 8 tháng năm 2020, ước đạt trên 171 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch thành phố giao và HĐND huyện giao, bằng 52% so với cùng kỳ; trong đó, thu ngoài quốc doanh ước đạt trên 39 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch thành phố, kế hoạch HĐND huyện giao, bằng 55% so với cùng kỳ.

Trung tâm thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

Để phòng, chống dịch Covid-19, huyện đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra. Thời gian tới, huyện Cát Hải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyện về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm chắc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

TG

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện Cát Hải: Tổng thu ngân sách 8 tháng ước đạt trên 171 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác