Print Thứ Năm, 10/10/2019 14:07

Sáng 10/10, UBND thành phố làm việc với huyện Cát Hải về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì buổi làm việc, cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố.

Theo báo cáo của UBND huyện Cát Hải, 9 tháng đầu năm, kết quả kinh tế – xã hội huyện tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội ước đạt và vượt kế hoạch được giao. Trong đó, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 76,75% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp do huyện quản lý đạt 82,93%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 77,62%, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 88,12%, tổng lượng khách du lịch ước đạt 2.500.000 lượt. Thu cân đối ngân sách đạt 195% dự toán thành phố giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải có nhiều chuyển biến, cơ bản khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại hai đầu bến phà Gót và Cái Viềng. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện kịp thời chế độ đối với người có công. Hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của huyện Cát Hải, hoàn thành các nhiệm vụ được giao và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra, góp phần quan trọng và sự phát triển kinh tế – xã hội chung của thành phố. 3 tháng cuối năm 2019, Phó Chủ tịch yêu cầu huyện đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Chú trọng công tác kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, dịch vụ, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh cho du khách. Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 gắn với tổng kết, đánh giá 5 năm (2015-2020) thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh theo Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện.

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, huyện cơ bản đã thực hiện theo đúng chỉ đạo, tuy nhiên một số chỉ tiêu xây dựng thấp hơn hoặc bằng mức tăng trưởng của năm 2019, như thu hút khách du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống, đề nghị huyện rà soát, phấn đấu đặt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước tăng bình quân tối thiểu 20 – 22% so với đánh giá ước thực hiện năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án lớn của thành phố trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh -quốc phòng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo bám sát chỉ đạo tại Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với các kiến nghị của huyện, lãnh đạo thành phố và đại diện các ngành tiếp thu, cho ý kiến về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các hộ ngư dân bị cắt giảm lồng bè tại các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; một số dự án đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng trên đảo Cát Bà; ban hành cơ chế cho phép các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện được nộp thuế tại huyện; phân cấp cùng phân quyền quản lý mạnh hơn cho huyện về vấn đề đầu tư, tài chính và thẩm quyền quyết định các thủ tục đầu tư.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Cát Hải: Thu cân đối ngân sách vượt mức dự toán thành phố giao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác