Print Chủ Nhật, 17/11/2019 15:19 Gốc

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện Cát Hải về tình hình thực hiện chủ đề năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

9 tháng qua, tình hình KT-XH địa bàn huyện tiếp tục duy trì và phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu ước đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

Trong đó, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 76,75% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp do huyện quản lý đạt 82,93%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 77,62%, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 88,12%, tổng lượng khách du lịch ước đạt hơn 2,5 triệu lượt. Thu cân đối ngân sách đạt 195% dự toán thành phố giao. Lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, ANCT-TTATXH được giữ vững. Về việc thực hiện chủ đề năm của thành phố là “Tăng cường kỷ cương, thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, huyện Cát Hải đã thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực.

Đối với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Chi cục Thuế Cát Hải đã thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử đạt tỷ lệ 100%, góp phần minh bạch hóa nguồn thu, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, doanh nghiệp và người nộp thuế. Huyện làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi giúp các tập đoàn, doanh nghiệp, nhất là Sungroup, Vingroup, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Đình Vũ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của huyện Cát Hải, hoàn thành các nhiệm vụ được giao và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra, góp phần quan trọng và sự phát triển KT-XH chung của thành phố.

3 tháng cuối năm 2019, Phó Chủ tịch yêu cầu huyện đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Chú trọng công tác kiểm tra đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị.

Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, dịch vụ, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh cho du khách. Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung rà soát, hoàn thiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 gắn với tổng kết, đánh giá 5 năm (2015-2020) thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN theo Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện….

Đối với các kiến nghị của huyện, lãnh đạo thành phố và đại diện các ngành tiếp thu, cho ý kiến về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các hộ dân bị cắt giảm lồng bè tại các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; một số dự án đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng trên đảo Cát Bà; ban hành cơ chế cho phép các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện được nộp thuế tại huyện…

TG

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện Cát Hải thu cân đối ngân sách vượt mức dự toán thành phố giao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác