Print Thứ Sáu, 19/03/2021 10:08 Gốc

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ vào kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và thông báo về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa 11 nhiệm kỳ 2021-2026, đến hết ngày 11-3, có 38 tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn được phân bổ người ứng cử hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy trình quy định. Tổng số người được giới thiệu ứng cử là 60 người, trong đó, số đại biểu nữ là 22 người, đại biểu ngoài Đảng là 7 người, đại biểu dưới 40 tuổi là 27 người, đại biểu tái cử là 15 người. Ngoài ra, không có người được giới thiệu thêm, không có người tự ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

Sau khi đánh giá, thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa 11./.

Tin và Ảnh: Ngọc Sơn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Cát Hải: Thống nhất danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác