Print Thứ Năm, 17/12/2020 22:00 Gốc

Sáng 17/12, Đoàn kiểm tra số 3 do ông Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp là Phó Trưởng đoàn dẫn đầu kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020 tại huyện Cát Hải.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Cát Hải cho biết, ngay sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định số 1091 về việc phê duyệt công bố chỉ số CCHC, huyện đã khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị phụ trách từng lĩnh vực nghiêm túc rút kinh nghiệm, chủ động đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về thực trạng cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, nâng cao kỹ năng giao tiếp, việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đoàn công tác kiểm tra tại bộ phận “Một cửa” huyện Cát Hải.

Từ đầu năm, huyện đã áp dụng các sáng kiến cấp cơ sở nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung công tác CCHC như: nâng cao công tác truyền thông qua mạng xã hội; một số giải pháp về quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cát Hải; ứng dụng lịch làm việc trực tuyến của Google trong công tác quản lý điều hành, giao việc, nhắc việc; số hóa dữ liệu các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà… Tính đến ngày 25/10/2020, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính của các xã, thị trấn thuộc huyện đã giải quyết được 24.322/24.323 hồ sơ; bộ phận “Một cửa” của Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp nhận và giải quyết được được 1.841/2.038 hồ sơ. Việc giải quyết các TTHC của huyện đến nay cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cá nhân và tổ chức, công tác CCHC đã có nhiều tiến bộ so với năm trước, tuy nhiên so với các đơn vị, địa phương khác thì hiện tại công tác CCHC trên địa bàn huyện Cát Hải vẫn còn một số tồn tại cần sớm được khắc phục, như: cơ sở vật chất trang, thiết bị còn hạn chế; tỷ lệ hồ sơ quá hạn khá cao so với các quận, huyện khác đặc biệt là hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường và Kế hoạch đầu tư; hồ sơ giải quyết TTHC chưa được cập nhật, luân chuyển xử lý trong hệ thống Một cửa điện tử-Dịch vụ công trực tuyến…

Lãnh đạo huyện Cát Hải báo cáo với Đoàn công tác về kết quả triển khai, thực hiện CCHC trên địa bàn huyện năm 2020.

Kết luận buổi kiểm tra, thay mặt Đoàn công tác, ông Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của huyện trong thời gian qua. Để đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Đoàn công tác đề nghị huyện cần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa; đồng thời có những giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng tỷ lệ hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp tục duy trì hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đảm bảo 100% tổng số hồ sơ phải giải quyết theo TTHC đúng quy trình ISO; thực hiện sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn theo Kế hoạch số 276 về triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; bố trí sử dụng công chức hợp lý đảm bảo theo đúng Đề án vị trí việc làm và quy định về số lượng cấp phó…

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Cát Hải: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm góp phần hiện đại hóa nền hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác