Print Thứ Năm, 06/01/2022 11:39 Gốc

UBND huyện Cát Hải đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố về hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, huyện phấn đấu hoàn thành việc tháo dỡ nốt 377 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (gồm 327 cơ sở chưa thực hiện tháo dỡ và 50 cơ sở đã tháo dỡ một phần).

Về tiến độ thực hiện, huyện đặt mục tiêu trước ngày 31/3/2022 hoàn tất việc lập phương án hỗ trợ, thẩm định, phê duyệt đối với 377 cơ sở nuôi trồng thủy sản với 425 nhà chòi, 6.526 ô lồng, 49.934m² giàn nuôi nhuyễn thể. Phấn đấu trong 8 tháng năm 2022 với trung bình mỗi tháng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tổ chức tháo dỡ hoàn toàn 47 cơ sở (trung bình 53 nhà chòi, 815 ô lồng, 6.242m² giàn nuôi nhuyễn thể).

Huyện Cát Hải hỗ trợ người dân tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Để hoàn thành kế hoạch này, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đồng thuận tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản. Triển khai lập phương án, công khai phương án hỗ trợ đối với 377 cơ sở nuôi trồng thủy sản còn lại. Cùng với đó, tích cực tiếp cận và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm cho các hỗ đã cam kết. Huy động các khách sạn, nhà hàng lớn tại trung tâm du lịch Cát Bà hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đối với các hộ nuôi trồng thủy sản, đồng thời với việc hàng hóa hóa sản phẩm thủy sản nuôi trồng để cung cấp cho khách du lịch tới Cát Bà. Ngoài ra, huyện triển khai tổ chức giao khu vực biển đối với 152 cơ sở nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện theo quy định của luật thủy sản, phù hợp với quy hoạch theo Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt vị trí neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản tạm thời trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà giai đoạn 2021-2025./.

Tin và Ảnh: Ngọc Sơn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Cát Hải: Phấn đấu hoàn thành tháo dỡ 377 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trong năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác