Print Thứ Ba, 17/12/2019 15:52 Gốc

Trong 2 ngày 17, 18-12, HĐND huyện Cát Hải tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng- an ninh huyện năm 2019; quyết định các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp, chủ đề năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện Cát Hải đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với UBND huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP. HĐND huyện đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy bằng các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện để tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP địa phương.

Khai mạc
Huyện Cát Hải khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2019, tình hình KT-XH, QP-AN trên địa bàn huyện Cát Hải tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, các chỉ tiêu KT-XH quan trọng cơ bản đạt và vượt kết hoạch đề ra. Giá trị sản xuất tăng 14,3%, tổng thu ngân sách ước đạt trên 917 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách ước đạt 627 tỷ đồng, tăng 33% so với năm ngoái, lượng khách tới Cát Bà ước đạt trên 2,8 triệu lượt, huyện tổ chức nhiều sự kiện chính trị-xã hội quan trọng; chủ đề năm của thành phố và huyện được thực hiện tích cực hiệu quả, y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, ANCT-TTATXH được đảm bảo, công tác quốc phòng địa phương được coi trọng…

Quang cảnh
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp này, các đai biểu đã lắng nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo QP-AN; kết quả thực hiện chủ đề năm của Thành phố và huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Cát Hải khóa X, nhiệm kỳ 2016-2020. Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020; tờ trình về việc đề nghị phân bổ ngân sách nhà nước huyện Cát Hải năm 2020; tờ trình phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2020; tờ trình về việc đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất huyện Cát Hải năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH; thông báo của UB MTTQ VN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020…

Theo chương trình làm việc, kỳ họp sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận các nội dung kỳ họp và các vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH… và nhiều nội dung quan trọng khác.

TG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Cát Hải khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND khóa X
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác