Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:03

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải đăng tải trên 100 tin, bài, văn bản chỉ đạo của UBND huyện lên cổng thông tin điện tử thành phần huyện. Đài phát thanh huyện và các xã, thị trấn thực hiện phát thanh, truyền thanh 02 buổi/ngày với thời lượng 35 đến 40 phút/ngày.

Công tác triển khai các kế hoạch, văn bán chỉ đạo của UBND thành phổ và Sớ Thông tin và Truyền thông về lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn huyện trong 5 tháng năm 2018 được thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn, thông tin mạng thông suốt.

Toàn huyện hiện có 74 trạm BTS, 20 điểm kinh doanh dịch vụ Intenet và trò chơi điện tử; 100% các xã có báo đọc trong ngày. Các Trạm thu phát sóng thông tin di động, dịch vụ truyền hình trên địa bàn hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nhu cầu của nhân dân và du khách; 100% các xã, thị trấn trên địa bàn được cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Cát Hải: 100% các xã, thị trấn được cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác