Print Thứ Bảy, 24/04/2021 18:45 Gốc

Ngày 24/4, Uỷ ban bầu cử (UBBC) thành phố thông báo về việc tổ chức bầu cử sớm ở huyện Bạch Long Vĩ.

Theo đó, UBBC Quốc gia đồng ý đề nghị của UBBC thành phố về việc cho phép các khu vực bỏ phiếu thuộc huyện Bạch Long Vĩ được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm trước 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 22/5.

Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử vào ngày 22/5, sớm trước 1 ngày so với toàn quốc.

Uỷ ban bầu cử thành phố yêu cầu: UBND, UBBC huyện Bạch Long Vĩ, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố số 1 triển khai các nội dung để chuẩn bị, tổ chức ngày bầu cử sớm tại huyện Bạch Long Vĩ bảo đảm dân chủ, an toàn, chu đáo và đúng luật định. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức bầu cử sớm tại huyện Bạch Long Vĩ bảo đảm đúng quy định…

TIN VÀ ẢNH: VĂN CƯỜNG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm trước 1 ngày so với cả nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác