Print Thứ Hai, 17/02/2020 11:50 Gốc

Thực hiện Công văn số 723/UBND-KSTTHC ngày 07/02/2020 của UBND thành phố về việc tuyên truyền cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, UBND huyện An Lão đã chỉ đạo Đài Phát thanh huyện An Lão tăng cường thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung Văn bản số 168/PCHP-KD ngày 21/01/2020 về việc cung cấp 100% dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tuyên truyền cho nhân dân huyện An Lão về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành việc đưa 12/12 dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Khi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có yêu cầu về dịch vụ điện chỉ cần truy cập địa chỉ trang web: www.dichvucong.gov.vn, có thể sử dụng 12 dịch vụ điện như sau:

1. Cấp điện mới từ lưới điện trung áp;

2. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp;

3. Thanh toán tiền điện;

4. Thay đổi công suất sử dụng điện/ thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha;

5. Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm;

6. Thay đổi mục đích sử dụng điện;

7. Thay đổi định mức sử dụng điện;

8. Thay đổi chủ thể Hợp đồng mua bán điện;

9. Thay đổi thông tin đăng ký;

10. Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện;

11. Gia hạn Hợp đồng mua bán điện;

12. Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Lão: Triển khai thực hiện tuyên truyền cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác