Print Thứ Ba, 03/10/2023 14:05 Gốc

Sáng 03/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách đối với người có công với cách mạng và người nghèo tại huyện An Lão.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng đoàn giám sát chỉ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên chỉ trì cuộc làm việc.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, thời gian qua huyện An Lão luôn tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhóm Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách đối với người có công với cách mạng và người nghèo, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Nhiều năm gần đây trên địa bàn huyện An Lão không còn hộ người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo, mức sống hộ người có công với cách mạng luôn cao hơn mức sống trung bình của hộ dân trên địa bàn. Hàng năm mức giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện đều đạt và vượt kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão Nguyễn Mạnh Thắng báo cáo tại cuộc giám sát.

Hiện, tổng số người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng chế độ trên địa bàn huyện là gần 4.000 người; tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 503 hộ, tỷ lệ 1,0%; người thuộc hộ nghèo là 996 người; số hộ cận nghèo 1.115 hộ, tỷ lệ 2,23%; người thuộc hộ cận nghèo là 2.414 người. Hầu hết các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều thuộc hộ có thành viên là người cao tuổi chiếm tỷ lệ cao, nhiều hộ thuộc hộ hưởng chính sách bảo trợ xã hội, các thành viên thuộc hộ thường xuyên ốm đau, bệnh tật không còn khả năng lao động, không có việc làm thường xuyên ổn định…

Thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Năm 2022, huyện thực hiện chi trả hỗ trợ hàng tháng (từ tháng 8 đến tháng 12/2022) cho 2.261 lượt người, với số tiền trên 10 tỷ đồng; năm 2023, huyện thực hiện chi trả hỗ trợ hàng tháng (từ tháng 1 đến tháng 7/2023) cho 1.515 lượt người với số tiền trên 9,5 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở và Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022. Tổng số hộ được cấp kinh phí hỗ trợ năm 2022 cho 276 hộ với tổng kinh phí là hơn 9,5 tỷ đồng và cấp bổ sung cho 09 hộ được chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ sửa chữa sang xây mới với số tiền 180 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022. Năm 2022, tổng số hộ được phê duyệt: 27 hộ (xây mới: 21 hộ, sửa chữa: 6 hộ); năm 2023, tổng số hộ được phê duyệt: 170 hộ (xây mới: 149 hộ, sửa chữa: 21 hộ)…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên kết luận tại cuộc giám sát.

Qua kiểm tra, nghe báo cáo của UBND huyện An Lão và ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách với người có công với cách mạng và người nghèo tại huyện An Lão, điều này đã thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị huyện An Lão thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động nguồn xã hội hóa, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách với người có công với cách mạng và người nghèo trên địa bàn huyện.

Về phía huyện An Lão tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, sớm hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để tổng hợp báo cáo các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Lão thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách đối với người có công với cách mạng và người nghèo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác