Print Thứ Năm, 10/10/2019 11:03

Chiều 9-10, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến- Phó Chủ tịch UBND TP làm việc với huyện An Lão về tình hình thực hiện chủ đề năm, nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2020 và kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.

Năm 2019, huyện An  Lão thực hiện hiệu quả chủ đề năm của thành phố và chủ đề năm của huyện “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; siết chặt kỷ cương công vụ; tập trung xây dựng nông thôn mới”.

Năm 2019, dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện An Lão được UBND TP giao và HĐND huyện quyết định là 223.130 triệu đồng. Với số thu khá cao so với thực hiện năm 2017 (trong đó có chỉ tiêu tăng cao như thu ngoài quốc doanh tưng 23,19%; thu trước bạ tăng 56,23 %…).

Do vậy, huyện An Lão xác định nhiệm vụ trọng tâm năm để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước 580.712 triệu đồng, trong đó thu trên địa bàn 156.518 triệu đồng, đạt 73,08 % dự toán giao, tăng 8,61% so với cùng kỳ năm 2018.

Trên cơ sở kết quả đạt được 9 tháng, huyện An Lão ước thực hiện một số chỉ tiêu KT-XH đạt được trong năm như: thu ngân sách trên địa bàn ước hoàn thành 100,41 % dự toán giao và tăng 0, 64% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 96,77 so với kế hoạch giao và giảm 5,87% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu văn hóa- xã hội- môi trường và xây dựng nông thôn mới cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao…

Huyện An Lão đề ra một số chỉ tiêu KT-XH và dự toán ngân sách năm 2020 như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp và TTCN khu vực huyện quản lý (theo giá so sánh năm 2010) là 537 tỷ đồng, tăng 11,88% so ước thực hiện năm 2019; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 266,33 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng nông thôn mới với 15/15 xã.

Đối với dự toán thu ngân sách năm 2020 là 266.330 triệu đồng, bằng 116,41% so ước thực hiện năm 2019. Dự toán chi ngân sách là 900.873 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu huyện An Lão tập trung cao thu ngân sách những tháng cuối năm
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu huyện An Lão tập trung cao thu ngân sách những tháng cuối năm

Trong cải cách hành chính, huyện An Lão chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng cầu cơ quan hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, triển khai và vận hành hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến…

Tại buổi làm việc, huyện An Lão kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện; bố trí vốn đầu tư công năm 2020 cho huyện thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện; phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện điều chỉnh, bổ sung đến năm 2025.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, huyện An Lão đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả, các chỉ tiêu huyện đưa ra đều đạt và ước cả năm sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đồng chí yêu cầu huyện An Lão tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu năm 2019, dự toán năm 2020 trên cơ sở đó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong những tháng cuối năm, huyện An Lão cần tập trung cao cho việc thu ngân sách. Về công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hệ thống quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Iso, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân  nhanh, gọn nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến cũng lưu ý, đối với thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy, huyện tiếp tục rà soát để ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện khoa học và phù hợp với điều kiện của địa phương; đẩy mạnh thực hiện chương trình Xây dựng Nông thôn mới; quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TRUNG KIÊN

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Lão: Tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác