Print Thứ Năm, 10/10/2019 07:58

Chiều 9/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến làm việc với huyện An Lão về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo huyện An Lão báo cáo tại cuộc làm việc

Theo báo cáo của UBND huyện An Lão, 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện ổn định, kinh tế có sự tăng trưởng, an sinh xã hội được quan tâm, văn hóa – xã hội được duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện tập trung cao trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh; giá trị sản xuất công nghiệp do huyện quản lý ước đạt 366,6 tỷ đồng, đạt 76,86% kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 2.976 tỷ đồng, đạt 77,38% kế hoạch năm và tăng 11,33% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước 425,7 tỷ đồng, đạt 75,21% kế hoạch năm và tăng 18,41% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 156.518 triệu đồng, đạt 70,15% dự toán giao và bằng 110,09% so cùng kỳ. Các công trình hạ tầng nông thôn mới đang được khẩn trương thi công gồm 51 công trình trên địa bàn 5 xã; các công trình đường giao thông thôn, xóm, khu dân cư, đường nội đồng, đường nội bộ nghĩa trang theo Chương trình xi măng của thành phố đang được triển khai thực hiện.

Năm 2019, dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện được UBND thành phố giao và HĐND huyện quyết định là 223.130 triệu đồng. Dự kiến tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện cả năm ước thực hiện 228.788 triệu đồng, đạt 102,54% so dự toán giao và tăng 15,15% so thực hiện năm 2018. Dự toán chi thường xuyên được giao chưa bao gồm dự phòng chi là 476.821 triệu đồng; ước thực hiện cả năm chi thường xuyên đảm bảo theo đúng dự toán được giao cho từng lĩnh vực và các nhiệm vụ chi được bổ sung.

Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2020, huyện tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm bền vững và tăng trưởng hợp lý, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn, hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới và đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) là 537 tỷ đồng, tăng 11,88%; giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản là 1.519 tỷ đồng, tăng 5,18% so ước thực hiện năm 2019; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 266,33 tỷ đồng, bằng 116,4%; tổng chi ngân sách địa phương là 900,87 tỷ đồng, bằng 122,34% so ước thực hiện năm 2019; giải quyết việc làm cho 3.010 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm/năm là 0,64%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý là 97,5%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%.

Trong công tác cải cách hành chính (CCHC), huyện đã tổ chức giao ban hàng quý về CCHC giữa lãnh đạo huyện, các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn; tăng cường triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành; triển khai và vận hành hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến; tổ chức kiểm tra công tác CCHC, bố trí công chức làm việc tại bộ phận Một cửa theo đúng quy định; trang bị trang thiết bị cơ bản cần thiết phục vụ hoạt động bộ phận Một cửa; triển khai và áp dụng phần mềm một cửa điện tử và gửi văn bản qua trục liên thông gửi nhận văn bản của thành phố. Từ 1/1/2019 đến 5/9/2019, tổng số hồ sơ huyện tiếp nhận và giải quyết trong kỳ là 5.887 (trong đó, tồn kỳ trước là 627, tiếp nhận trong kỳ là 5.260); đã giải quyết trước hạn và đúng hạn là 5.674 hồ sơ. Công khai đầy đủ 15 lĩnh vực với 283 TTHC cấp huyện, 10 lĩnh vực với 109 TTHC cấp xã tại bộ phận Một cửa và trên Cổng Thông tin điện tử huyện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến phát biểu kết luận cuộc làm việc

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, huyện An Lão đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả, các chỉ tiêu huyện đưa ra đều đạt và ước cả năm sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra; công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Về nhiệm vụ quý 4/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị huyện An Lão cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2015 – 2020, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra trong năm 2019, trong đó chú trọng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn, có các giải pháp để tránh thất thu, thất thoát nguồn thu. Quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, có giải pháp để chi trả nhanh kinh phí hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 5 xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hoàn thành chương trình trong năm 2019. Triển khai thực hiện tốt Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công, trước 31/12/2019 phải quyết toán xong. Cùng với đó, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trong những tháng cuối năm để nhân dân đón Tết; có kế hoạch và chuẩn bị chu đáo công tác an sinh xã hội dịp cuối năm. Về kế hoạch năm 2020 với các hệ thống chỉ tiêu liên quan, Phó Chủ tịch đồng tình với ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành và đề nghị huyện tiếp thu và hoàn thiện lại kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến cũng lưu ý, đối với thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy, huyện tiếp tục rà soát để ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện khoa học và phù hợp với điều kiện của địa phương; đẩy mạnh thực hiện chương trình Xây dựng Nông thôn mới; quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Lão: Kinh tế có sự tăng trưởng trong 9 tháng năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác