Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:11

Chiều 21/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì buổi làm việc với huyện An Lão về tình hình thực hiện chủ đề năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện chủ đề năm 2018 của thành phố về “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, 9 tháng năm 2018, dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện An Lão là hơn 179 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017. Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng có bước phát triển khi giải quyết dứt điểm những tồn tại trong giải phóng mặt bằng các dự án; rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đẩy mạnh và duy trì kê khai thuế qua mạng internet, nộp thuế điện tử… Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện An Lão đều cơ bản đạt và hoàn thành đúng kế hoạch.

Năm 2019, trên cơ sở rà soát nguồn thu thực tế của từng chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn Huyện được phân cấp, huyện An Lão dự kiến thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 là hơn 198 tỷ đồng, bằng 11,26% so với ước thực hiện năm 2018. Dự toán chi ngân sách là 736,6 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 482,6 tỷ đồng bằng 104,64% so với ước thực hiện năm 2018.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của huyện An Lão trong thời gian qua và 9 tháng năm 2018 khi hầu hết những chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của huyện An Lão đã đặt ra đều đạt và vượt so với kế hoạch, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Từ nay đến cuối năm, huyện An Lão cần tập trung vào việc xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, chú ý làm tốt hơn nữa các lĩnh vực môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử… Bên cạnh đó, huyện An Lão cần rà soát các nhiệm vụ năm 2018 còn lại, tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành để hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ, chất lượng.

V.H.N – haiphong.gov.vn 21/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Lão: Hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác