Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:26

Tính đến ngày 30-9 năm nay, tổng số nợ xây dựng cơ bản của huyện An Dương là 82,5 tỷ đồng với 115 công trình, chủ yếu là nợ các công trình sử dụng vốn đầu tư công . Khắc phục tình trạng trên, huyện ưu tiên bố trí vốn thanh toán, giảm nợ xây dựng cơ bản, phấn đấu đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành thanh toán nợ xây dựng cơ bản (XDCB).

 

Số nợ xây dựng cơ bản giảm nhiều

 

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện An Dương Nguyễn Trường Sơn, giai đoạn 2011-2016 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện An Dương triển khai một số công trình xây dựng nhằm nâng cấp, bổ sung và hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở làm việc, đường giao thông, các công trình giáo dục, văn hóa, y tế nên phát sinh nợ XDCB khá cao. Mặc dù việc bố trí nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn, năm 2017 và 9 tháng đầu năm nay, huyện chủ động, tập trung cao bố trí vốn thanh toán, xử lý giảm nợ các công trình. Năm 2017, huyện giành hơn 60 tỷ đồng thanh toán nợ XDCB cho hàng trăm công trình ở các xã. Đơn cử như công trình nhà văn các xã: Nam Sơn, An Hưng, An Hồng; các trường: THCS Nam Sơn, Mầm non Nam Sơn, tiểu học Hồng Thái, đường trục xã An Hòa, Hồng Thái, Đặng Cương, Quốc Tuấn, nhà đoàn thể UBND huyện An Dương… Trong 9 tháng đầu năm nay, huyện tiếp tục ưu tiên bố trí 39 tỷ đồng trên tổng số 130 tỷ đồng tổng số vốn đầu tư công được UBND thành phố giao để xử lý nợ đọng XDCB cho những công trình phát sinh nợ trước thời điểm 1-1-2015 (chiếm 30% tổng nguồn vốn đầu tư công).

 

Nhà văn hóa xã Nam Sơn, một trong những công trình xây dựng cơ bản của huyện An Dương được quan tâm bố trí vốn thanh toán nợ xây dựng theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

 

Với sự cố gắng, tập trung cao trong gần 2 năm qua, số nợ XDCB của huyện An Dương đến nay giảm mạnh. Theo tổng hợp của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, từ năm 2016, đến nay, số nợ XDCB của huyện An Dương giảm được hơn 160 tỷ đồng. Huyện An Dương là địa phương được thành phố đánh giá thực hiện tốt công tác thanh toán nợ XDCB, đặc biệt từ năm 2016 đến nay, huyện không để phát sinh nợ đọng mới, cơ bản kiểm soát được nợ cũ. Theo thống kê của Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện, tính đến ngày 30-9-2018, tổng số nợ XDCB toàn huyện chỉ còn 82,5 tỷ đồng với 115 công trình, trong đó nợ các công trình sử dụng vốn đầu tư công là 70,2 tỷ đồng (101 công trình); nợ các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2,9 tỷ đồng (14 công trình); nợ phát sinh đến ngày 31-12-2014 là 70,2 tỷ đồng (85 công trình), nợ phát sinh sau ngày 31-12-2014 là 12,3 tỷ đồng (30 công trình).

 

 

Tiếp tục xử lý nợ đọng

 

Tại cuộc làm việc với UBND huyện An Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018, dự toán kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2019 mới đây, các thành viên Đoàn kiểm tra của UBND thành phố đánh giá cao công tác thanh toán nợ XDCB của huyện An Dương. Theo đó, trong những năm qua huyện An Dương bám sát chỉ đạo của UBND thành phố không phát sinh nợ mới. Huyện tập trung nguồn vốn bố trí thanh toán nợ XDCB được kịp thời. Đồng thời, đoàn kiểm tra lưu ý huyện An Dương 3 tháng cuối năm cần tập trung khai thác nguồn thu ngân sách để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, có thêm nguồn lực trả nợ.

 

Huyện đặt mục tiêu đến hết năm 2019, cơ bản thanh toán xong các khoản nợ đọng XDCB ở các địa phương. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, phân loại và ưu tiên bố trí vốn để thanh toán giảm nợ xây dựng. Trước mắt, huyện sẽ ưu tiên thanh toán dứt điểm nợ XDCB của các công trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sau khi có văn bản số 4022 ngày 20-8-2018 của UBND thành phố cho phép bố trí vốn đầu tư công được phân cấp thanh toán cho khối lượng nợ phát sinh sau thời điểm 31-12-2014. Huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2018 của thành phố và của huyện về tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch trong 3 tháng cuối năm. Cùng với đó, huyện tập trung khai thác các nguồn thu tăng thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất các dự án, đất xen kẹt, và các khoản thu từ đất. Ngay trong quý 4 năm nay, huyện tổ chức đấu giá hơn 2 ha đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Đặng Cương, dự kiến thu hơn 100 tỷ đồng vào ngân sách.

Báo Hải Phòng 6/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương ưu tiên bố trí vốn thanh toán trả nợ XDCB
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác