Print Thứ Ba, 08/10/2019 13:38

Sáng 8/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đến làm việc tại huyện An Dương về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Theo báo cáo của huyện An Dương, 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế – xã hội huyện tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội ước đạt và vượt kế hoạch được giao: giá trị sản xuất công nghiệp do huyện quản lý đạt 75,56% kế hoạch, cả năm ước đạt 100,74% kế hoạch; giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 9 tháng đạt 74,63% kế hoạch, cả năm ước đạt 100,78% kế hoạch. Toàn bộ 15 xã trên địa bàn được công nhận xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, huyện đã đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo. Tập trung thực hiện công tác quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng. Chú trọng nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. An ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo an toàn địa bàn.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương Lê Anh Quân phát biểu

Thực hiện chủ đề năm 2019 của thành phố, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt, 9 tháng đầu năm đạt 82,67% kế hoạch. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, thực hiện nghiêm văn hóa công sở. Công tác cải cách hành chính được thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, đã thực hiện 4/7 nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2019, huyện An Dương đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của thành phố.

3 tháng cuối năm, huyện cần tập trung rà soát, đôn đốc thu nộp vào ngân sách các khoản thu đạt thấp so với kế hoạch. Tích cực thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành tiêu chí Quy hoạch và tiêu chí Y tế – Văn hóa – Giáo dục để huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo bền vững…

Phó Chủ tịch nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã cơ bản theo đúng chỉ đạo, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của huyện cơ bản được xây dựng cao hơn năm 2019, tuy nhiên cần rà soát, xây dựng lại chỉ tiêu về thu ngân sách, dự toán thu nội địa 2020 phấn đấu tăng bình quân tối thiểu từ 32- 35% so với đánh giá ước thực hiện năm 2019.

Đối với công tác cải cách hành chính, Phó Chủ tịch đề nghị huyện chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính đã được chỉ ra, tập trung thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân và giải quyết đơn thư; sớm hoàn thiện, đưa vào hoạt động Bộ phận Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo phục vụ việc kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.

Về các kiến nghị của huyện, Phó Chủ tịch giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, giải quyết, báo cáo UBND thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương: Ước hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu được giao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác