Print Thứ Hai, 22/08/2022 15:45 Gốc

Thực hiện Văn bản số 9231/UBND-GT2 ngày 26/11/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về việc xử lý công trình xây dựng trái phép và triển khai xây dựng, chỉnh trang công viên cây xanh và các công trình phụ trợ Đình Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, ngày 22/8, UBND huyện An Dương tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện cắm mốc quy hoạch Đình Trang Quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình xây dựng vi phạm ngoài chỉ giới; thi công xây dựng, chỉnh trang công viên cây xanh và các công trình phụ trợ Đình Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương.

Lực lượng chức năng huyện An Dương tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình xây dựng vi phạm tại Đình Trang Quan, xã An Đồng (huyện An Dương).

Lực lượng chức năng huyện An Dương tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình xây dựng vi phạm tại Đình Trang Quan, xã An Đồng (huyện An Dương).

Theo đó, lực lượng chức năng huyện tổ chức tháo dỡ công trình, vật kiến trúc ngoài chỉ giới quy hoạch được phê duyệt gồm: Trụ cổng, biển hiệu; tường bao 236,65m; nhà vệ sinh 4,4m²; 1 lán khung sắt, tôn mạ màu có diện tích 55m²; 1 lán bạt khung sắt diện tích 57,15m²; 1 nhà kho khung sắt, tôn mạ màu diện tích 54m².

Lực lượng chức năng huyện An Dương làm nhiệm vụ di chuyển vật tư, vật dụng trong chỉ giới vi phạm.

Sau tháo dỡ các công trình vi phạm, UBND huyện chỉ đạo các lực lượng xác định vị trí và thực hiện thi công cắm 14 mốc bằng bê tông, cốt thép để phân định rõ diện tích đất 983m² sử dụng đất cộng đồng dân cư để xây dựng đình Trang Quan; diện tích đất 2.158,7m² để đầu tư xây dựng công viên cây xanh, diện tích đất 510,9m² đất lưu thông trước cửa đình Trang Quan, xã An Đồng theo Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 16/4/2018 của UBND thành phố. Đồng thời tiến hành quây tôn mạ màu, cột khung sắt: 200m dài, cao 2,5m để bảo đảm vị trí xác định thi công.

Lực lượng chức năng huyện An Dương tổ chức cắm mốc quy hoạch Đình Trang Quan, xã An Đồng:

Việc cắm mốc quy hoạch, tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng và triển khai xây dựng, chỉnh trang công viên cây xanh và các công trình phụ trợ Đình Trang Quan, xã An Đồng được triển khai bảo đảm các quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/4/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng PG tại xã An Đồng, huyện An Dương, trong đó: Giao UBND huyện An Dương quản lý diện tích đất 983m² để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cộng đồng dân cư để xây dựng đình Trang Quan theo quy hoạch đã được duyệt; quản lý diện tích đất 2.158,7m² để đầu tư xây dựng công viên cây xanh, diện tích đất 510,9m² đất lưu thông trước cửa đình Trang Quan, xã An Đồng.

Căn cứ Quyết định 778/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND thành phố, UBND huyện An Dương Quyết định số 4536/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư An Đồng phục vụ xây dựng Đình Trang Quan và tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng công viên cây xanh, các công trình phụ trợ Đình Trang Quan, xã An Đồng và giao UBND xã An Đồng làm chủ đầu tư (Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 10/12/2018, Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 12/6/2019).

Tin và Ảnh: Tiến Đạt

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương tổ chức cắm mốc quy hoạch Đình Trang Quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình xây dựng vi phạm ngoài chỉ giới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác