Print Thứ Ba, 23/07/2019 10:17

Theo Phòng Nội vụ huyện An Dương, trong 6 tháng đầu năm 2019, Phòng tham mưu với UBND huyện thực hiện tinh giản biên chế đối với 1 công chức phục vụ công, 1 công chức xã và 13 viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo Nghị định 100 108/2004/NĐ-CP và Nghị định số 113/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giảm biên chế.

Cùng với đó, Phòng Nội vụ huyện tiếp tục triển khai điều chỉnh Đề án vị trí việc làm cho phù hợp với tinh giảm biên chế; rà soát tổng hợp danh sách công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch số 90 ngày 6-5-2019 của UBND huyện, tham mưu với UBND huyện ban hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Đồng thời tham mưu với UBND huyện triển khai thực hiện Nghị định số 37/2004/NĐ-CP của chính phủ về rà soát, sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn, bố trí đội ngũ lao động công chức hợp lý, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ; Nghị định số 108/2014 của Chính phủ về tinh giảm biên chế; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9-3-2015 của chính phủ Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tác, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội.

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương: Tinh giảm 15 công chức, viên chức
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác