Print Thứ Tư, 17/07/2019 15:59

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Dương cho biết: Nhằm quản lý chặt việc sử dụng đất bãi bồi ven sông trên địa bàn huyện An Dương, ngày 10-4-2018, UBND huyện An Dương ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, quản lý, sử dụng đất trong hành lang bảo vệ đê điều, đất bãi bồi ven sông trên địa bàn.

Bước đầu, qua kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã từng bước chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước và việc sử dụng đất bãi bồi, kịp thời khắc phục những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Đến nay, các địa phương cơ bản đã thanh lý các hợp đồng cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền và thời gian thuê đất.

Qua thực hiện, Phòng TN&MT huyện An Dương đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế và tham mưu cho UBND huyện An Dương ký 9 hợp đồng cho thuê đất bãi bồi ven sông để dử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản với diện tích 10.454,0 m2 tại các xã Đồng Thái, Quốc Tuấn, Hồng Thái.

Trong thời gian tới, Phòng TNMT huyện An Dương tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã có đất bãi bồi ven sông tiếp tục kiểm tra, rà soát, tuyên truyền vận động, thu hồi, thanh lý các hợp đồng cho thuê đất bãi bồi ven sông không đúng với quy định của pháp luật.

Tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã hướng dẫn các chủ sử dụng đất làm thủ tục thuê đất; triển khai công tác đo đạc, kiểm kê, thống kê đất bãi bồi ven sông trên địa bàn xã thực hiện trong năm 2019 để có cơ sở dữ liệu quản lý hiệu quả; bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bãi bồi ven sông trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

TRUNG KIÊN

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương:  Tiến hành ký 9 hợp đồng cho các hộ dân thuê đất bãi bồi ven sông
Kết quả xổ số miền Bắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác