Print Thứ Hai, 09/12/2019 10:59 Gốc

Căn cứ Kế hoạch số 165/TB-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện An Dương; Thông báo số 975/TB-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Tiểu học huyện An Dương năm 2019 và báo cáo của Hội đồng về kết quả xét tuyển viên chức bậc Tiểu học huyện An Dương năm 2019.

Ngày 6/12/2019 UBND huyện An Dương có Thông báo số 1199/TB-UBND về kết quả xét tuyển viên chức giáo dục bậc Tiểu học năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện An Dương thông báo để người dự tuyển được biết.

Toàn văn Thông báo số 1199/TB-UBND, tải về tại đây.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương: Thông báo kết quả xét tuyển viên chức giáo dục bậc Tiểu học năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác