Print Thứ Năm, 21/04/2022 12:15 Gốc

Hội đồng nhân dân huyện An Dương đã có Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 5/4/2022 về kết quả kỳ họp thứ 07 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện An Dương khóa XX đã thông qua 19 Nghị quyết gồm:

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương (Lần 2).

2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đặng Cương, huyện An Dương (Lần 2).

3. Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã An Hòa, huyện An Dương (Lần 2).

4. Chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hồng Thái, huyện An Dương.

5. Chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hồng Phong, huyện An Dương.

6. Chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Lê Thiện, huyện An Dương.

7. Chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã An Hồng, huyện An Dương.

8. Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Văn Cú, xã An Đồng (đoạn từ đình Vân Tra đến đình Văn Cú).

9. Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng (đoạn từ cổng làng thôn Vĩnh Khê đến đình Vĩnh Khê).

10. Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương (Đoạn từ trạm biến thế đến Khu đô thị Seoul).

11. Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 5, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

12. Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhánh thôn Giữa ra quốc lộ 17B xã Lê Lợi, huyện An Dương.

13. Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp cống thôn 5, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

14. Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Lê Lợi (Đoạn từ mương An Kim Hải, cổng làng Tràng Duệ đến cầu bà Xèng).

15. Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà đa năng, nhà vệ sinh trường Trung học Cơ sở An Dương.

16. Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà hiệu bộ, cầu nối 03 tầng trường Trung học Cơ sở An Dương.

17. Chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư trang thiết bị nội thất trụ sở làm việc Công an huyện An Dương.

18. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2022 (lần 1).

19. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 huyện An Dương (lần 1).

Chi tiết Phụ lục: Chủ trương đầu tư các dự án (Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND)

Phụ lục: Chủ trương đầu tư các dự án (Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND).
Phụ lục: Chủ trương đầu tư các dự án (Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND).
Phụ lục: Chủ trương đầu tư các dự án (Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND).
Phụ lục: Chủ trương đầu tư các dự án (Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND).
Phụ lục: Chủ trương đầu tư các dự án (Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND).
Phụ lục: Chủ trương đầu tư các dự án (Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND).
Phụ lục: Chủ trương đầu tư các dự án (Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND).
Phụ lục: Chủ trương đầu tư các dự án (Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND).
Phụ lục: Chủ trương đầu tư các dự án (Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND).
Phụ lục: Chủ trương đầu tư các dự án (Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND).

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 03/TB-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương: Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 07 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác