Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:39

Trên đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện An Dương khoá XIX đề ra và nỗ lực phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2018.


Quang cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND huyện An Dương sáng 18-7

Khắc phục những tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với một số lĩnh vực như đất đai, đê điều, thu ngân sách, giáo dục-đào tạo… trong thời gian tới, HĐND-UBND huyện sẽ tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nỗ lực hoàn thiện 21 công trình xây dựng nông thôn mới tại 5 xã hoàn thành năm 2018; tăng cường quản lý đất bãi bồi ven sông và đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp từ năm 2017 và các dự án mới, chủ yếu là công trình đường giao thông, trường học; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ của nhà nước với người có công và các đối tượng chính sách; chấn chỉnh công tác dạy thêm, học thêm, thu-chi tại các trường công lập, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; duy trì và giữ vững 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; đảm bảo QP-AN, TTATXH…

KO – An ninh Hải Phòng 18/07/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương phấn đấu hoàn thành 21 công trình xây dựng nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác