Print Thứ Ba, 15/06/2021 22:00 Gốc

Sáng 15-6, tại Nhà văn hóa huyện An Dương, Ủy ban bầu cử huyện An Dương tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 16 điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện An Dương diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lãnh đạo huyện An Dương tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong bầu cử.
Lãnh đạo huyện An Dương tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong bầu cử.

Đã có 139.749/139.939 cử tri đi bầu tại 122 khu vực bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,86 %. Kết quả bầu cử, đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu hợp lệ tập trung; bầu ra 35/35 đại biểu HĐND huyện An Dương, bảo đảm đúng cơ cấu, đủ số lượng 100% theo quy định; bầu ra 430/432 đại biểu HĐND thuộc 16 xã, thị trấn, với tỷ lệ phiếu bầu tín nhiệm cao; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử thêm, bầu cử lại.

Đến nay, 100 % xã, thị trấn đã tổ chức tổng kết bầu cử, qua đó đã biểu dương khen thưởng 96 tập thể và 192 cá nhân.

Tại hội nghị tổng kết, UBND huyện An Dương tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện An Dương cho 29 tập thể, 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TRUNG KIÊN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương: Khen thưởng 123 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác