Print Thứ Sáu, 10/07/2020 14:29 Gốc

Sáng 10/7, UBND huyện An Dương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VIII (2020÷2025), biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tốt đẹp Đảng bộ, quân và dân huyện An Dương đạt được trong 5 năm qua. Nổi bật, kinh tế huyện tiếp tục phát triển vững chắc; hạ tầng kinh tế, xã hội, giao thông có những đổi mới căn bản, tích cực; an ninh quốc phòng được giữ vững; những kết quả đó góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí đề nghị trong giai đoạn 2020÷2025, bên cạnh việc hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ và thành phố phát động, các địa phương cần chủ động triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, sát tình hình thực tế tại địa phương, tránh hình thức, tạo sự chuyển động trong mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt; đặc biệt các phong trào phải quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị, 72 tập thể và cá nhân được biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015÷2020; 92 gia đình biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019.

Các tập thể được tặng Giấy khen của UBND huyện.

Trong giai đoạn 2015÷2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua được phát động hàng năm đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng; công tác khen thưởng đã đi vào nền nếp góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Kết quả của các phong trào thi đua trong 5 năm qua đã phản ánh đúng tinh thần nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, là động lực thúc đẩy để huyện phát triển ngày càng bền vững; đồng thời qua các phong trào đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng, tôn vinh.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương khen tặng 72 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015÷2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác