Print Thứ Ba, 12/07/2022 09:15 Gốc

Huyện An Dương tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về các vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của các địa phương trên địa bàn huyện đã từng bước thành nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực; sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị, các địa phương đã chủ động hơn, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm; thông qua công tác kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Các lực lượng chức năng xử lý công trình vi phạm tại xã An Đồng.

Để tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn các địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời làm rõ, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Công trình vi phạm đã được tháo dỡ, xử lý.

Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phân công rõ trách nhiệm từng thành viên Tổ quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng phụ trách các địa bàn dân cư để thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng để có biện pháp xử lý kịp thời, không để phát sinh các công trình vi phạm trên địa bàn quản lý; tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại địa phương. Thực hiện mở sổ theo dõi, quản lý theo đúng quy định.

Đồng thời, công khai số điện thoại đường dây nóng của huyện và các xã, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, trên Cổng thông tin điện tử, Nhà văn hóa các thôn, Tổ dân phố để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân và có biện pháp xử lý thông tin, giải quyết thời các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng./.

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG: Tiếp nhận thông tin phản ánh về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

1. UBND huyện: Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng TN&MT: ĐT: 0906965566; Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng: ĐT: 0913502710.

2. UBND xã An Hồng: Trần Thị Dung, Chủ tịch UBND: 0912881704; Lê Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND: 0912786685; Vũ Thúy An, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0906220189.

3. UBND xã Đặng Cương: Nguyễn Xuân Trưởng, Chủ tịch UBND: 0912759402; Nguyễn Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND: 0979830286; Phạm Văn Tiến, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 09778974640.

4. UBND xã Lê Lợi: Tô Tuấn Anh, Chủ tịch UBND: 0946548666; Nguyễn Quang Phúc, Phó Chủ tịch UBND: 0974571965.

5. UBND Thị trấn An Dương: Nguyễn Văn Thùy, Chủ tịch UBND: 0912162158; Trần Dương Huy, Phó Chủ tịch UBND: 0912712400.

6. UBND xã Nam Sơn: Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch UBND: 0912200293; Hoàng Đình Chuyển, Phó Chủ tịch UBND: 0912982179.

7. UBND xã Quốc Tuấn: Nguyễn Văn Bến, Chủ tịch UBND: 0983884303; Nguyễn Đức Cảnh, Phó Chủ tịch UBND: 0935688726; Lê Thị Hợp, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0914324514.

8. UBND xã Đồng Thái: Lê Thị Thủy, Chủ tịch UBND: 0919763179; Mai Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND: 0968688316.

9. UBND xã An Hưng: Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND: 0904542642; Trịnh Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND: 0912649224.

10. UBND xã An Hòa: Vũ Văn Thắng, Chủ tịch UBND: 0912343168; 0942803519; 0934662660.

11. UBND xã Hồng Phong: Hoàng Văn Hậu, Chủ tịch UBND: 0938918888; Nguyễn Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND: 0912926387; Phạm Văn Hòa, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0912242652; Phạm Quang Chung, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0904371189.

12. UBND xã Đại Bản: Vũ Văn Trường, Chủ tịch UBND: 0982806788; Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND: 0949585838; Nguyễn Văn Luận, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0936523794; Nguyễn Thành Trung: 0979932688.

13. UBND xã Lê Thiện: Trần Văn Hải, Chủ tịch UBND: 0914616558; Trương Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND: 0914284486; Trương Văn Huy, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0936404766.

14. UBND xã Hồng Thái: Bùi Xuân Khải, Chủ tịch UBND: 0912183262; Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND: 0934612199; Phạm Văn Quyền, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0585106489; Nguyễn Xuân Hùng, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0389452270; Nguyễn Văn Toàn, Công an xã: 0976689440.

15. UBND xã Bắc Sơn: Vũ Doãn Bách, Chủ tịch UBND: 0983935978; Đinh Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND: 0983701227; Đỗ Hoàng Hà, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0979821182; Nguyễn Trung Thành, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0965967809.

16. UBND xã An Đồng: Đỗ Khắc Tiến, Chủ tịch UBND: 0948292929; Nguyễn Văn Ngũ, Phó Chủ tịch UBND: 0336285276; Lê Văn Luân, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0912505451; Nguyễn Văn Cường, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0972776555.

17. UBND xã Tân Tiến: Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND: 0917058999; Ngô Quốc Vượng, Phó Chủ tịch UBND: 0989821780; Nguyễn Huy Hiếu, Công an xã: 0914575696; Nguyễn Văn Tiệp, cán bộ Địa chính-Xây dựng: 0936447719.

Phạm Duy Thành

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về các vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác