Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:43

Chiều 25-9, đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP làm việc với huyện An Dương về tình hình thực hiện chủ đề năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2019. Cùng dự có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2018, trên địa bàn huyện cở bản ổn định và tăng trưởng tốt, một số ngành, lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 682,08 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán giao và tăng 9,5% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách là 443,32 tỷ đồng, đạt 62,6% dự toán giao và bằng 114% so với cùng kỳ.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân chung các xã trên địa bàn huyện đạt 18,13 tiêu chí, trong đó có 9 xã được UBND TP công nhận đạt chuẩn; 1 xã đạt 19/19 tiêu chí đang hoàn thiện thủ tục công nhận năm 2018; 2 xã đạt 17/19 tiêu chí (Quốc Tuấn, Lê Thiện); 3 xã đạt 16/19 tiêu chí (Hồng Phong, Đại Bản, Bắc Sơn).

Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới đạt 6/9 tiêu chí. Công tác bồi thường GPMB  thực hiện các dự án trên địa bàn được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo quy định như: dự án phát triển giao thông đô thị; dự án xây dựng nhà ở cho công nhân KCN Tràng Duệ; dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Nam Cầu Bính; dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Đặng Cương, Đồng Thái, An Hưng và thị trấn An Dương.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện 9 tháng vẫn còn một số tồn tại như các ngành kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững; kết quả tăng thu ngân sách chưa ổn định, chưa đồng đều.

Việc thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn, nhất là chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Việc giải quyết các kiến nghị tồn tại của công dân trong lĩnh vực đất đai còn gặp nhiều khó khăn do một số tồn tại quá lâu…  

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 828,9 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn là 440,3 tỷ đồng, tăng 12,1% so ước thực hiện năm 2018 và tăng 23,5% so với dự toán năm 2018. Về tổng chi cân đối ngân sách 626,01 tỷ đồng, bằng 86,1% so với ước thực hiện năm 2018 và bằng 57,8% so với dự toán năm 2018.  

Sau khi nghe huyện An Dương báo cáo và các ý kiến thành viên đoàn công tác, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng, trong đó có nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ. Thực hiện chương trình hành động năm 2018 của thành phố đều đạt kết quả tốt. Trong đó, các chỉ tiêu đều đạt trên 75%. 

Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu huyện An Dương tăng cường thu ngân sách những tháng cuối năm

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam lưu ý huyện An Dương những tháng cuối năm, cần rà soát lại các chỉ tiêu KT-XH và dự toán thu ngân sách tốt hơn; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án NTM của 5 xã về đích NTM năm 2018, đặc biệt là tập trung cơ sở vật chất trường chuẩn; quan tâm tới đối tượng người có công; tăng cường cải cách hành chính, hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao; tập trung GPMB dự án phát triển giao thông đô thị đoạn chạy qua huyện An Dương; có kế hoạch bảo vệ nguồn nước sông Rế; kêu gọi đầu tư nông nghiệp công nghệ cao vào huyện…

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2019, trên cơ sở đánh giá đúng kết quả đạt được năm 2018, huyện An Dương cần xây dựng kế hoạch sát đúng với thực tế địa phương.

Đối với 10 kiến nghị của huyện An Dương, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam giao các sở, ngành đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét giải quyết.  

TRUNG KIÊN  – An ninh Hải Phòng 26/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương cần tăng cường bảo vệ nguồn nước sông Rế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác