Print Thứ Năm, 21/04/2022 22:07 Gốc

Hội đồng nhân dân huyện An Dương đã Quyết nghị tại Kỳ họp thứ 07 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng (đoạn từ cổng làng thôn Vĩnh Khê đến đình Vĩnh Khê)” với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng (đoạn từ cổng làng thôn Vĩnh Khê đến đình Vĩnh Khê) nhằm hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới hướng đến xây dựng các tiêu chí đô thị, đơn vị hành chính phường thuộc quận.

2. Quy mô đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng (đoạn từ cổng làng thôn Vĩnh Khê đến đình Vĩnh Khê) với chiều dài tuyến L = 448,88m, quy mô gồm các hạng mục chủ yếu sau:

. Chiều rộng nền đường Bn=9m, mặt đường rải nhựa Bm=7,0m; Hè đường hai bên, rộng từ 0,0m đến 1m; Độ dốc mặt đường 2%; Độ dốc hè đường 1.5%.

. Hệ thống thoát nước trên tuyến:

+ Tuyến thoát nước dọc cống trục D600 kết hợp cống thu ngang D400.

+ Hố ga thu nước bố trí dọc hai bên tuyến, khoảng cách 30m/vị trí.

. Lắp đặt điện chiếu sáng: Hệ thống điện chiếu sáng một bên, khoảng cách 30m/vị trí.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 8.255.368.000 đồng (Tám tỷ, hai trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn).

5. Nguồn vốn đầu tư: Đầu tư công thuộc kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện.

6. Cơ cấu nguồn vốn: 100% vốn ngân sách huyện.

7. Địa điểm thực hiện: Thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

9. Tiến độ thục hiện:

. Chuẩn bị đầu tư: Quý II năm 2022.

. Phê duyệt kế hoạch, tổ chức lựa chọn nhà thầu khởi công và thi công từ năm 2022 đến năm 2024.

. Hoàn thành, bàn giao dự án đưa vào sử dụng; quyết toán vốn đầu tư xây dựng: Năm 2024.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng (đoạn từ cổng làng thôn Vĩnh Khê đến đình Vĩnh Khê)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác