Print Thứ Ba, 09/07/2019 15:27

Phòng NN&PT-NT huyện An Dương vừa phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp diện tích bỏ đất trống. Qua rà soát cho thấy, tổng diện tích bỏ đất trống không sản xuất trên địa bàn huyện là 669,5 ha.

Trong đó, các đơn vị có diện tích bỏ đất trống lớn gồm: Hồng Thái 146,5 ha, Đại Bản 48,96 ha, Đặng Cương 55,89 ha, An Hòa 51,5 ha, Đồng Thái 44,5 ha, An Hưng 57,1ha, Bắc Sơn 36 ha, Nam Sơn 33,51 ha, Tân Tiến 25 ha, Lê Thiện 62,5 ha…

Để giải quyết tình trạng nêu trên, phòng phối hợp với UBND các xã đã đề xuất phương  án khắc phục như: Đối với 5,9 ha (bằng 8,5 %) diện tích đất bỏ hoang do xen kẹt đường giao thông, khu công nghiệp, do ô nhiễm, địa phương đề xuất chuyển đổi sang mục đích phi nông nghiệp khác.

Chuyển đổi 315 ha (bằng 47,05 %) diện tích sâu trũng sang mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả, riêng xã Đồng Thái diện tích đất sâu trũng đề xuất chuyển đổi sang trồng rau màu.

Nguồn nước phục vụ sản xuất bị ô nhiễm cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ hoang hóa ruộng tại An Dương 

Còn lại 297,6 ha (bằng 44,45 %) diện tích bỏ trống do các nguyên nhân khác như hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo phục vụ sản xuất, do sâu bệnh, chuột phá hại,… các địa phương đề xuất thành phố và huyện tiếp tục đầu tư, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Cùng với đó, giải pháp lâu dài khắc phục tình trạng trên trong năm 2019, phòng NN&PT-NT huyện An Dương tập trung hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng, triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi khác có giá trị kinh tế cao hơn, sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa.

TRUNG KIÊN

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương:  Bàn giải pháp khắc phục ruộng bỏ hoang
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác