Print Thứ Ba, 12/03/2019 10:42

Tính đến thời điểm này, huyện An Dương đã có 15/15 xã được UBND TP công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhà văn hóa thôn được xây mới đồng bộ tại huyện An Dương 

Huyện cũng đã hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định (Giao thông; Thủy lợi; Điện; Sản xuất; Môi trường; An ninh, trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới).

Huyện An Dương phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí Quy hoạch; tiêu chí Y tế-Văn Hóa -Giáo dục để hết năm 2019 được công nhận là huyện nông thôn mới.

Những năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Dương đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đã thu được những kết quả đáng phấn khởi, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn từng bước được đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao rõ rệt.  

TRUNG KIÊN  

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương: 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác