Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:37

Sáng 30/01, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết năm học 2017 – 2018 Giáo dục mầm non (GDMN) thành phố Hải Phòng theo hình thức trực tuyến từ điểm trung tâm Sở Giáo dục và Đào tạo đến các điểm phòng Giáo dục vào Đào tạo các quận, huyện.

Quy mô GDMN hiện tiếp tục phát triển mạnh mẽ với loại hình giáo dục đa dạng, mạng lưới trường lớp mầm non không ngừng được mở rộng. Tính đến tháng 12/2017, GDMN Hải Phòng có 336 trường và 4.134 nhóm lớp. Trong học kỳ I, toàn thành phố tăng 7 trường, 7 nhóm lớp độc lập tư thục với 126 nhóm lớp so với cuối năm học trước. Công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đặc biệt được quan tâm (có 2 trường mầm non được công nhận đạt chuẩn và 11 trường mầm non đã hoàn thành kiểm tra kỹ thuật trường chuẩn quốc gia).

Các đại biểu dự tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình GDMN, đổi mới nội dung, phương pháp GDMN theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm góp phần thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Đội ngũ cán bộ giáo viên mầm non tiếp tục được tuyển chọn, bổ sung với hình thức thi tuyển vào ngạch viên chức theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn được nâng cao. Tiếp tục quản lý chặt chẽ các loại hình GDMN tư thục, tăng cường sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra giám sát của chính quyền địa phương các cấp, huy động sự tham gia tích cực của mầm non công lập, giám sát chuyên môn, làm tốt công tác tổng rà soát các cơ sở mầm non tư thục, có giải pháp quyết liệt hạn chế sự tồn tại các cơ sở mầm non tư thục không đảm bảo an toàn.

Trong học kỳ II, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường giải pháp nâng cao tỷ lệ huy động trẻ độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đến trường; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức huy động tăng số trẻ đến trường lớp. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô trường lớp theo hướng chuẩn; chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, chất lượng thực hiện chương trình GDMN; khuyến khích việc tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh tại các trường mầm non có đủ điều kiện; thực hiện tốt nội dung các chuyên đề “Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN” và chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non”. Thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trong trường mầm non; tuyên truyền huy động trẻ khuyết tật mầm non trên địa bàn đi học hòa nhập tại trường mầm non. Tăng cường các giải pháp quản lý phát triển các cơ sở mầm non ngoài công lập cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Triển khai thực hiện tốt công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non theo thông tư 25/2014/TT-BGDĐT.

Hoàng Tùng – Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng 30/01/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huy động trẻ độ tuổi mẫu giáo và mầm non đến trường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác