Print Thứ Tư, 17/04/2019 09:29

Tính đến hết tháng 3, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố ước đạt 186.521 tỷ đồng, tăng 9,73% so với cùng kỳ năm trước, tăng 1,22% so với cuối năm 2018.

Cụ thể, theo loại tiền thì huy động bằng VND ước đạt 176.089 tỷ đồng, tăng 12,56% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 94,41%; huy động bằng ngoại tệ ước đạt 10.432 tỷ đồng, giảm 22,97%, chiếm 5,59%.

Theo hình thức huy động thì huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 131.825 tỷ đồng, tăng 10,27% so với cùng kỳ, chiếm 70,68%; tiền gửi thanh toán ước đạt 51.189 tỷ đồng, tăng 11,61%, chiếm 27,44%; phát hành giấy tờ có giá là 3.507 tỷ đồng, chiếm 1,88%.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huy động tiền gửi tiết kiệm quý I đạt 131.825 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác