Print Thứ Tư, 17/07/2019 16:05

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, tính đến hết ngày 30-6, tổng nguồn vốn huy động trên toàn địa bàn ước đạt 195.430 tỷ đồng, tăng 9,92% so với cùng kỳ, tăng 6,05% so với năm 2018.

Cụ thể, phân loại theo hình thức huy động, huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 138.457 tỷ đồng, tăng 11,87% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 70,85%; tiền gửi thanh toán đạt 53.445 tỷ đồng, tăng 6,62% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 27,35%; phát hành giấy tờ có giá là 3.528 tỷ đồng.

Phân loại theo loại tiền, huy động bằng VND đạt 184.473 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 94,39%, tăng 9,32% so với cùng kỳ năm 2018; huy động bằng ngoại tệ đạt 10.957 tỷ đồng, chiếm 5,61%, tăng 21,17% so với cùng kỳ năm 2018.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 138.457 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác