Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:52

 

Khu vực dải trung tâm thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hồng Phong

UBND thành phố vừa phát động và ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Văn minh” năm 2018, phấn đấu mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

Kế hoạch được triển khai toàn diện, sâu, rộng với sự tham gia của toàn thể các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các hoạt động xây dựng thành phố Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Văn minh khi triển khai sẽ được tính toán cụ thể và có kế hoạch lâu dài, thường xuyên liên tục, phát huy được sự năng động và sáng tạo, huy động được nguồn lực, sức mạnh của toàn xã hội góp phần xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp. Đồng thời, tạo sự chuyển biến cả về chất trong nhận thức và hành động đối với tất cả các cán bộ, công chức cùng các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật thực hiện nếp sống văn minh đô thị như: có ý thức và hành vi văn hóa khi tham gia giao thông; thực hiện công tác chỉnh trang đô thị; thực hiện hành vi ứng xử có văn hóa, thân thiện với môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị; tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường…

UBND thành phố yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải phát huy vai trò vận động phong trào của các đoàn thể chính trị – xã hội, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng và quần chúng nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, kết hợp thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài theo quy định của pháp luật, nâng cao năng lực quản lý đô thị, xây dựng đời sống văn hóa của cộng đồng để hướng đến mục tiêu “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Văn minh”.

Theo nội dung của Kế hoạch, đây là hoạt động mang tính xã hội và toàn diện do đó cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động một cách sâu rộng và đồng bộ, giáo dục quần chúng nhân dân đến từng tổ dân phố và gia đình nhằm tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân trực tiếp hưởng ứng tham gia với tư cách là một chủ thể vừa vận động vừa thực hiện.

Trâm Bầu – haiphong.gov.vn 28/1/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huy động nguồn lực, sức mạnh của toàn xã hội góp phần xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác