Print Thứ Tư, 12/02/2020 14:56 Gốc

Sáng 12-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các bộ, ngành và địa phương…

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Tại điểm cầu Hải Phòng, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá một năm triển khai CPĐT (Chính phủ điện tử) để nhân rộng; nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ và bổ sung, hoàn thiện các giải pháp trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 7/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Trong năm 2019, công cuộc xây dựng CPĐT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019. Tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (GSP) tăng từ 3% năm 2018 lên 27% năm 2019; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tăng hơn hai lần so với năm 2018 …

Cùng với đó, trong năm 2019, công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn kết với xây dựng CPĐT cũng đã có những kết quả tích cực. Đến nay, cả nước có 55/63 địa phương tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính công; tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt 95,8%. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.

Tại Hải Phòng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP đã được UBND thành phố chỉ đạo thường xuyên và đạt 1 số kết quả nhất định. Số lượng văn bản điện tử UBND thành phố Hải Phòng gửi đến Văn phòng Chính phủ, các Bộ, địa phương khác (tính từ ngày 12/3/2019 đến ngày 25/12/2019) đều đạt tỷ lệ 100%; Số lượng văn bản điện tử UBND TP  Hải Phòng nhận từ Văn phòng Chính phủ, từ các Bộ, địa phương khác, từ nội bộ địa phương (tính từ ngày12/3/2019 đến ngày 25/12/2019) đạt cao.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các thủ tục tiếp nhận và bàn giao 107 chứng thư số chuyên dùng cho lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện; đăng ký và làm thủ tục bàn giao 544 chữ ký số cho cá nhân thủ trưởng và kế toán của 21 đơn vị thực hiện các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Kho bạc nhà nước. Ngoài ra, Thành phố đã triển khai thống nhất Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến trên toàn thành phố; tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; xây dựng 422 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hải Phòng là một trong 3 địa phương đầu tiên thực hiện dịch vụ đăng ký khai sinh trên Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai đến 223/223 xã, phường, thị trấn…

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh xây dựng CPĐT nhất định phải gắn với cải cách hành chính. Phó Thủ tướng cũng quán triệt xây dựng CPĐT phải huy động mọi nguồn lực, thực hiện về vấn đề: Đẩy mạnh thanh toán điện tử; liên thông dữ liệu; đảm bảo an ninh,…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc của các bộ, ngành, địa phương đã có những việc làm mang lại hiệu quả thiết thực như: Rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tăng gấp đôi,…

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng nước ta đang đứng thứ 88/193 quốc gia trên thế giới và thứ 6/11 nước trong khối ASEAN về xây dựng CPĐT, như vậy là còn thấp. Vì vậy, cần tiếp tục nỗ lực để làm tốt hơn. Thủ tướng Chính phủ đề nghị một số đơn vị thực hiện CPĐT cần có đánh giá bước đầu về kết quả thực hiện CPĐT trong năm 2019 để tiếp tục lộ trình xây dựng CPĐT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm trực tiếp về triển khai thực hiện CPĐT; bộ, ngành, các địa phương quản lý tốt, chống tham nhũng trong thực hiện chính quyền điện tử; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tránh sự chồng chéo trong quá trình thực hiện.

TB

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huy động mọi nguồn lực xây dựng thành công chính quyền điện tử tại Việt Nam
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác