Print Thứ Sáu, 02/07/2021 12:12 Gốc

Sáng 2/7, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì cuộc họp với huyện Kiến Thụy về thực hiện nhiệm vụ xóa nghèo.

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan. Về phía huyện Kiến Thụy có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Hữu Mạnh báo cáo công tác xóa nghèo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Hữu Mạnh cho biết, số hộ nghèo đầu năm 2021 tại huyện Kiến Thụy là 158 hộ, chiếm tỷ lệ 0,34%; giảm 347 hộ tương ứng giảm 0,78% so với năm 2020; Số hộ cận nghèo đầu năm 2021 là 1.121 hộ, tỷ lệ 2,4%, giảm 249 hộ tương ứng giảm 0,64% so với năm 2020.

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện đã đạt mục tiêu nghị quyết, kế hoạch đề ra nhưng vẫn cao hơn bình quân chung của toàn thành phố (đầu năm 2021, toàn thành phố tỷ lệ hộ nghèo là 0,20%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,72%).

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh vận động xã hội hóa hỗ trợ người nghèo; tăng cường trách nhiệm của xã hội đối với công tác giảm nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương để thường xuyên nắm bắt được tình hình thực hiện cũng như khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất những biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, huyện Kiến Thụy Kiến nghị MTTQ Việt Nam thành phố đề xuất HĐND thành phố ban hành Nghị quyết hỗ trợ thu nhập hàng tháng đối với hộ nghèo không còn khả năng lao động sản xuất. Phân cấp cho quận, huyện chủ động triển khai hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo. Tăng mức hỗ trợ vốn vay theo Nghị quyết 52 (xây nhà hỗ trợ vay vốn từ 50-60 triệu đồng, sửa nhà vay từ 30-40 triệu đồng). Nâng mức hỗ trợ bảo trợ xã hội.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kiến Thụy chuẩn bị báo cáo công phu, phân tích số liệu cụ thể; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách thực hiện xóa nghèo bền vững. Đồng chí giao Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của huyện, báo cáo Thường trực Thành ủy. Các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo, tuyên dương hộ gia đình phấn đấu lao động sản xuất để thoát nghèo. Đồng thời, đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị huyện Kiến Thụy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tập trung huy động mọi nguồn lực phấn đấu hết năm 2021 trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu đến hết năm 2021 trên địa bàn huyện Kiến Thụy không còn hộ nghèo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác