Print Thứ Bảy, 30/03/2019 11:49

Trong tháng 2, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đến 28/02/2019 đạt 186.060 tỷ đồng, tăng 13,43% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0,97% so với cuối năm 2018.

Trong đó, phân loại theo loại tiền thì huy động bằng VND ước đạt 175.607 tỷ đồng, tăng 16,47% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 94,38%; huy động bằng ngoại tệ ước đạt 10.453 tỷ đồng, giảm 21,08%, chiếm 5,62%.

Phân loại theo hình thức huy động thì huy động tiền gửi tiết kiệm ước đạt 131.373 tỷ đồng, tăng 14,21% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 70,61%; tiền gửi thanh toán ước đạt 51.064 tỷ đồng, tăng 14,13%, chiếm 27,44%; phát hành giấy tờ có giá là 3.623 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,95%.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huy động bằng ngoại tệ ước đạt 10.453 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác