Print Thứ Sáu, 08/11/2019 15:52

Lịch sử ghi nhận ngày 9-11-1946 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, nước ta đã có các bản Hiến pháp vào các năm 1959, 1980, 1992 và 2013. Tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân; tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam.

Chính vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 9-11 – ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và đã được luật hoá trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Điều 8 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (2012) quy định: “Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tập huấn Luật đặc xá 2018.

Ngày Pháp luật Nước CH XHCN Việt Nam được thực hiện hàng năm có ý nghĩa to lớn nhằm tôn vinh, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Thông qua việc thực thi pháp luật bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch; ghi nhận và bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích trong xã hội.

Ngày Pháp luật được tổ chức để xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân.

Tổ chức Ngày Pháp luật góp phần đáp ứng các yêu cầu xác định rõ bản chất nhà nước pháp quyền, tính thượng tôn pháp luật trong tổ chức đời sống kinh tế, xã hội của một quốc gia, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thượng tá Vũ Duy Khánh, Phó cục trưởng Cục Pháp chế, cải cách tư pháp, hành chính – BCA truyền đạt nội dung tập huấn Luật CAND (sửa đổi)

Đối với việc thi hành pháp luật, tổ chức Ngày Pháp luật nhằm động viên toàn xã hội thi hành pháp luật một cách nghiêm minh, công bằng, thống nhất, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo, xây dựng nền hành chính trong sạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hành chính, từ đó nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế – xã hội và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.

Trong những năm qua, Ngày Pháp luật Nước CHXH CN Việt Nam luôn được CATP Hải Phòng tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện nền nếp, nghiêm túc, mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng. Thông qua đó, nhận thức của CBCS về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, XDLL Công an Hải Phòng.

Trong nhiều năm qua, đặc biệt trong năm 2019, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai tốt các kế hoạch chuyên đề về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện dân chủ; theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật, cải cách hành chính và tư pháp, được Bộ Công an, UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Cũng nhân dịp này, để phát huy ý nghĩa, vai trò của Ngày Pháp luật Nước CH XHCN Việt Nam (9/11), Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, thực hiện có hiệu quả Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật An ninh mạng và các đạo luật khác cùng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT để Hiến pháp, pháp luật thực sự là cơ sở, công cụ vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và XDLL Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh.

Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc các quyết định, kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND thành phố và Giám đốc CATP về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ANTT cho CBCS và nhân dân thành phố để nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của thành phố.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, xây dựng hình ảnh đẹp trong thực thi pháp luật của CBCS Công an Hải Phòng, tạo sự gần gũi, cảm thông, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thành phố trong công cuộc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

THẾ KHOA

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CH XHCN Việt Nam (9-11): Đẩy mạnh thi hành Hiến pháp và pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác