Print Thứ Tư, 23/10/2019 11:12

Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng là hoạt động cơ bản nằm trong Chương trình Sáng kiến Vì cộng đồng được tổ chức thường kỳ hai năm một lần. Đây là lần thứ ba liên tiếp Cuộc thi do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng tổ chức.

Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng nhằm tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân đưa ra ý tưởng, dự án sáng tạo hỗ trợ cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, đặc biệt là đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ trong việc đề xuất các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo vào các hoạt động phát triển và đổi mới tại địa phương, giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết đang đặt ra đối với thành phố. Qua đó, cuộc thi hướng tới mục đích xây dựng nét đẹp cho mỗi công dân có trách nhiệm với xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây DI-6335-ubnd-vx.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác