Print Thứ Hai, 14/10/2019 22:02

Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III do Tạp chí Công sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng tổ chức; Thường trực Thành ủy có ý kiến như sau:

Giao UBND thành phố chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn lao động thành phố, Điện lực Hải Phòng phối hợp với các sở, ngành thành phố tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thể lệ và động viên các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III năm 2019. Vào dịp tổng kết cuộc thi, ngoài các hình thức khen thưởng theo thể lệ của Ban Tổ chức cuộc thi, phối hợp tham mưu, đề xuất việc biểu dương, khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc thi.

Đề nghị các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III; động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là thanh niên, sinh viên, học sinh đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết đang đặt ra đối với thành phố cũng như đối với các địa phương, đơn vị; đồng thời, thông qua việc tích cực tham gia Cuộc thi nhằm xây dựng nét đẹp cho mỗi công dân có trách nhiệm với xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững cửa đất nước và thành phố.

Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về Cuộc thi; theo dõi và thông tin thường xuyên về quá trình thực hiện Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III tại các kỳ giao ban báo chí định kỳ của thành phố. Đề nghị các Hội chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, hội viên, người làm báo trên địa bàn thành phố tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi. Các cơ quan báo chí chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sinh động qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, tham gia hưởng ứng Cuộc thi này.

Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng là hoạt động cơ bản nằm trong Chương trình Sáng kiến Vì cộng đồng, được tổ chức hai năm một lần (lần đầu tiên vào năm 2015). Đây là cơ hội để mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa ra sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo hỗ trợ cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cuộc thi dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, từ trung ương đến địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài; không giới hạn độ tuổi, quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động mang lại ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều dự án dự thi. Thời gian đăng ký cuộc thi là từ tháng 8/2019 đến hết ngày 28/2/2020.

Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi tại đây.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác