Print Thứ Ba, 12/05/2020 10:24 Gốc

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương” nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 8462-CV/BTGTW ngày 27/4/2020 về việc phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề “Tự hào một dải biên cương”, để hưởng ứng, lan tỏa Cuộc thi trên địa bàn thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị: Sở Văn hóa và Thể thao; Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật phát động, lan tỏa trong văn nghệ sĩ thành phố về ý nghĩa, nội dung và các quy định của Cuộc thi; khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ nhiệt tình hưởng ứng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi thể lệ Cuộc thi trong cán bộ, chiến sĩ của ngành. Các cơ quan báo chí thành phố đưa tin, bài thông tin về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

LHT

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề “Tự hào một dải biên cương”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác