Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:05

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018 và Sự kiện chính thức Giờ Trái đất năm 2018 diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 24/3/2018, các Sở, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng đã tổ chức tuyên truyền, đăng tin bài, ghi hình các hoạt động về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chiến dịch Giờ Trái đất 2018, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia chiến dịch, nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và góp phần thúc đẩy thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 13/9/2017 của UBND thành phố về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Phòng tổ chức các đội thanh niên xung kích đạp xe trên các tuyến phố, phát băng đĩa, tờ rơi tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất 2018. Tổ chức treo băng rôn, poster tiết kiệm điện và Giờ Trái đất năm 2018 trên các tuyến phố chính…

Sở Xây dựng đã chỉ đạo các Công ty: cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch, Công trình công cộng và Xây dựng phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Phòng lập kế hoạch và thực hiện tắt điện chiếu sáng tại một số địa điểm công cộng, tuyến đường phố chính trong thời gian diễn ra sự kiện.

UBND các quận, huyện đã phối hợp với Điện lực, Đài phát thanh các quận, huyện, xã, phường tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia vào chiến dịch tắt đèn vả các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Với những hoạt động trên, cùng sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thành phố, kết quả thực hiện Giờ Trái đất năm 2018, thành phố Hải Phòng đã tiết kiệm được 42.400kWh (tăng 600kWh so với sản lượng điện tiết kiệm trong Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017), tương ứng tiết kiệm được số tiền là 76,32 triệu đồng.

V.H.N – Cổng TTĐT thành phố 19/4/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2018, thành phố Hải Phòng tiết kiệm được 42.400kWh điện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác