Print Thứ Tư, 31/03/2021 10:26 Gốc

Căn cứ Công văn số 96/VPHĐBCQG-PL ngày 16/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố) hướng dẫn việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp như sau:

Theo Khoản 2 Điều 36 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định:

“2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của Luật này thì Ủy ban bầu cử chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương.”

Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương quyết định việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức thích hợp.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 594-SNV-XDCQCTTN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác