Print Thứ Năm, 20/05/2021 16:22 Gốc

Căn cứ Công văn số 241/VPHĐBCQG-PL ngày 17/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban bầu cử thành phố hướng dẫn việc bổ sung danh sách cử tri, thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các quận, huyện rà soát, báo cáo số lượng cử tri như sau:

1. Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các quận, huyện chỉ đạo các Tổ bầu cử phối hợp chặt chẽ với cán bộ ở thôn, tổ dân phố tiếp tục thường xuyên thực hiện việc rà soát danh sách cử tri trên địa bàn; trường hợp do yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà cử tri không thể trở về nơi đã có tên trong danh sách cử tri để thực hiện việc bỏ phiếu và cũng không thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã có tên trong danh sách cử tri để xin giấy giới thiệu tham gia bỏ phiếu ở nơi khác thì có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cử tri có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu để đề nghị được bổ sung vào danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử thành phố tại Công văn số 92/UBBC-SNV ngày 08/5/2021.

2. Căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương và quy mô, số lượng cử tri mới được bổ sung vào danh sách cử tri, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định duy trì khu vực bỏ phiếu như đã xác định hoặc quyết định thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu riêng sau khi báo cáo và được sự phê chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tương tự như đối với cơ sở cách ly tập trung, địa bàn phải thực hiện phong tỏa đã được hướng dẫn tại Công văn số 95/UBBC-SNV ngày 12/5/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố.

3. Tổng hợp, báo cáo số liệu cử tri về Ủy ban bầu cử thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) định kỳ trước 11 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 19/5/2021 đến ngày 22/5/2021.

Tài liệu chi tiết tải tại đây: 105-UBBC-SNV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn việc bổ sung danh sách cử tri, thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; rà soát, báo cáo số lượng cử tri
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác