Print Thứ Sáu, 21/08/2020 10:40 Gốc

Nhằm ngăn ngừa tình trạng hiện tượng mạo danh, lợi dụng danh nghĩa nhà báo, phóng viên để thực hiện hành vi trái pháp luật và tăng tường công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố, ngày 20/8/2020 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 1696/STTTT-TTBCXB, về việc hướng dẫn giao tiếp, làm việc và cung cấp, phản hồi thông tin báo chí. Cụ thể:

Khi có các cá nhân giới thiệu là nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí đến liên hệ làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị:

– Cơ quan, đơn vị có quyền yêu cầu các cá nhân xuất trình Thẻ nhà báo còn thời hạn sử dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (Chỉ người được cấp Thẻ nhà báo mới có đủ quyền theo quy định tại Luật Báo chí 2016 và là loại thẻ duy nhất được pháp luật công nhận trong hoạt động báo chí, có mẫu kèm theo) hoặc Giấy giới thiệu kèm theo giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu (Giấy giới thiệu để chứng minh cá nhân đến làm việc là người của cơ quan báo chí, có giá trị trong thời hạn nhất định do cơ quan báo chí cấp trong đó phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc, nội dung và thời gian làm việc cụ thể).

– Trường hợp các cá nhân không xuất trình được các loại giấy tờ nêu trên hoặc xuất trình các giấy tờ khác, cơ quan, đơn vị có quyền từ chối làm việc và cung cấp thông tin đồng thời lưu lại các bằng chứng, kịp thời phản ánh và liên hệ ngay với Đường dây nóng của Cục Báo chí (Số điện thoại: 0865.28.28.28; Email: duongdaynongbaochi@mic.gov.vn) hoặc Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Số điện thoại: 0899.252.555), các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Khi có các cá nhân giới thiệu là nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí liên hệ làm việc với cơ quan, đơn vị qua điện thoại, email…

– Cơ quan, đơn vị đề nghị các cá nhân cung cấp bản chụp các loại giấy tờ nêu trên và nội dung thông tin cần cung cấp để chuẩn bị và sắp xếp lịch làm việc phù hợp để làm việc, cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Căn cứ đề nghị của cơ quan báo chí, đơn vị có thể cung cấp thông tin bằng nhiều hình thức (văn bản, email…).

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật và tham khảo Danh sách các Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố được Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử (Đường link: Danh sách các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng).

Đồng thời, việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí cần thực hiện đúng theo các quy định. Trường hợp chưa có thông tin đầy đủ và chính xác để cung cấp theo đề nghị của cơ quan báo chí và cần có thời gian để thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, người có thẩm quyền phát ngôn của đơn vị, địa phương sắp xếp và hẹn lịch để cung cấp thông tin, căn cứ đề nghị của cơ quan báo chí, đơn vị có thể cung cấp thông tin bằng nhiều hình thức (văn bản, email…) bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1696-STTTT-TTBCXB

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn về giao tiếp, làm việc và cung cấp, phản hồi thông tin báo chí
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác