Print Thứ Ba, 25/08/2020 08:35 Gốc

Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU, ngày 20/8/2020 về tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 5 nội dung chính, cụ thể:

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung tuyên truyền về Chỉ thị số 42-CT/TW.

– Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, ứng dụng công nghệ viễn thông, tin học, tự động hóa trong quản lý, khai thác, vận hành, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai; vận động các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu đầu tư cho khoa học công nghệ, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thiên tai.

– Giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những tập thể, tổ chức, cá nhân tiêu biểu; những sáng kiến, mô hình hay, giải pháp hữu hiệu của các địa phương, đơn vị. Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hâu quả thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

– Việc phân công trách nhiệm phải rõ ràng, có kế hoạch xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lương chuyên trách, quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức quần chúng để phối hợp xây dựng các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, sát thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều, công trình thủy lợi…, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai theo quy đinh của pháp luật.

– Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, đặc biệt là lực lượng xung kích tại cơ sở; phối hợp với các địa phương và đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, tính chủ động cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp với các cơ quan truyền thông giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình trong công tác này.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW cần triển khai thường xuyên, nghiêm túc, bằng nhiều hình thức đa dạng, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, từng vùng; gắn với xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 78-HD BTGTU

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác