Print Thứ Sáu, 26/03/2021 17:20 Gốc

Nhằm tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, Sở Nội vụ vừa ban hành Hướng dẫn số 68/HD-SNV ngày 26/3/2021 về một số nội dung tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, nội dung Hướng dẫn bao gồm một số công việc chuẩn bị trước ngày bầu cử; trình tự ngày bầu cử; tổng hợp kết quả bầu cử; chế độ thông tin, báo cáo; một số công việc triển khai sau bầu cử.

Về công tác trước ngày bầu cử, cần tập trung tuyên truyền, tăng mức độ, tần suất và thời lượng các phương thức tuyên truyền; tổ chức treo cờ Tổ quốc tại trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị vũ trang nhân dân, các hộ gia đình. Khu vực bỏ phiếu (có địa điểm bỏ phiếu) do UBND cấp xã xác định trình UBND cấp huyện phê duyệt theo Hướng dẫn số 155/HD-SNV ngày 22/01/2021 của Sở Nội vụ và các quy định hiện hành. Các Tổ bầu cử sau khi thành lập cần phân công nhiệm vụ cụ thể, nhận các loại tài liệu, vật tư sau từ UBND cấp xã và Ban bầu cử cùng cấp; thực hiện rà soát, kiểm tra lại toàn bộ công tác chuẩn bị, thành phần dự lễ khai mạc phục vụ ngày bầu cử và quản lý phiếu bầu chặt chẽ. Tại mỗi địa điểm bỏ phiếu, UBND xã, phường, thị trấn và các Tổ bầu cử phải có kế hoạch, bố trí người trực bảo vệ cả ngày và đêm, bảo đảm an toàn cho địa điểm bỏ phiếu.

Về trình tự ngày bầu cử, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ sáng ngày 23/5/2021 (đối với huyện Bạch Long Vĩ là 07 giờ sáng ngày 22/5/2021), căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng. Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu được quy định tại Chương VII, Luật Bầu cử, Thông tư số 01/2021/TT-BNV. Việc bỏ phiếu bầu cử kết thúc vào 07 giờ tối cùng ngày (19 giờ), tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định kết thúc việc bỏ phiếu muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ tối cùng ngày (21 giờ). Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu phải thực hiện theo đúng quy định tại Mục 1, Chương VIII của Luật Bầu cử và các Điều 11, 12 Thông tư số 01/2021/TT-BNV, việc niêm phong và quản lý phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu thực hiện theo Điều 13, Thông tư số 01/2021/TT-BNV.

Về tổng hợp kết quả bầu cử, đây là một khâu hết sức quan trọng của công tác bầu cử, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các tổ chức phụ trách bầu cử cần tập trung chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và cơ sở vật chất để tổng hợp kết quả bầu cử nhanh, chính xác. Biểu, mẫu sử dụng trong việc tổng hợp kết quả bầu cử theo quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia và các biểu tổng hợp theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Về chế độ thông tin, báo cáo, công tác thông tin báo cáo trong ngày bầu cử phải được thực hiện kịp thời, chính xác và liên tục thường xuyên từ thành phố đến các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; từ Ủy ban bầu cử đến các Ban bầu cử, Tổ bầu cử và ngược lại. Việc báo cáo thực hiện định kỳ, vào các giờ: 8 giờ 30 phút, 10 giờ 30 phút, 12 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút, 16 giờ 30 phút, 18 giờ, 19 giờ, 21 giờ. Trường hợp khẩn cấp phải báo cáo ngay để xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Sau bầu cử, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử theo quy định tại khoản 2, Điều 86, Luật Bầu cử, chậm nhất là ngày 02/6/2021. Xác nhận tư cách đại biểu HĐND và cấp Giấy chứng nhận đại biểu HĐND thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 88, Luật Bầu cử, sử dụng các mẫu quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, các Tổ bầu cử, Ban bầu cử các cấp bàn giao con dấu của tổ chức mình về cấp trên để quản lý theo quy định, khi bàn giao con dấu phải lập biên bảo giao, nhận.

Tài liệu chi tiết tải tại đây: 68-HD-SNV; 68-PL

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác