Print Chủ Nhật, 22/11/2020 13:58 Gốc

Như tin đã đưa, theo dự kiến của Bộ Công an, từ ngày 1-11-2020, cơ quan Công an sẽ triển khai việc cấp CCCD trên phạm vi toàn quốc. Nhưng do có sự thay đổi về mẫu thẻ CCCD, công nghệ, quy trình thu thập hồ sơ, sản xuất thẻ CCC, nên từ ngày 1-11-2020 đến ngày 31-12-2020, cơ quan Công an sẽ tiến hành các công việc để chuẩn bị cho việc cấp CCCD trên toàn quốc; tiếp tục duy trì việc hạn chế cấp CCCD mã vạch cho những trường hợp chưa cần thiết đến ngày 31-12-2020. Và kể từ ngày 1-1-2021, cơ quan Công an sẽ thực hiện việc thu nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD trên phạm vi toàn quốc.

Căn cứ vào kế hoạch chung của Bộ Công an, CATP vừa ban hành hướng dẫn về việc thực hiện việc cấp CCCD trên địa bàn thành phố như sau: Cao điểm thực hiện cấp CCCD trên toàn quốc được tính từ ngày 1-11-2020 đến 1-7-2021 sẽ được chia ra thành các giai đoạn.

Việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD sẽ được triển khai từ ngày 1-1-2021.

Giai đoạn chuẩn bị (từ ngày 1-11-2020 đến ngày 31-12-2020), cơ quan Công an sẽ tổ chức điều tra cơ bản, lên danh sách số người trong diện cấp CCCD; rà soát, lập danh sách, bảo đảm đủ số lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác cấp CCCD; trang bị máy móc, vật tư, phương tiện, biểu mẫu để thực hiện việc cấp CCCD; tổ chức đào tạo, tập huấn về quy trình nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác cấp CCCD; phân công nhiệm vụ cho các tổ cấp CCCD lưu động và cán bộ thực hiện; nhập thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) vào phiếu thu thập thông tin CCCD (Phiếu 2) trong phần mềm cấp CCCD.

Giai đoạn tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD (thực hiện từ ngày 1-1-2021). Ở giai đoạn này, Công an cấp huyện sẽ tổ chức cấp CCCD trên địa bàn mình, thực hiện theo từng xã, phường, thị trấn, theo phương châm: “Nơi nào dễ có nhiều người làm trước, nơi nào khó có ít người làm sau”. Căn cứ vào số lượng trong diện cấp CCCD theo Công an huyện báo cáo về CATP, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ hỗ trợ cấp lưu động tại các địa bàn có số lượng đông công dân cần cấp CCCD. Lựa chọn, bố trí trước địa điểm tổ chức thu thập thông tin cấp CCCD lưu động, bảo đảm các điều kiện đi lại thuận tiện, đủ diện tích, bàn ghế cho tổ công tác làm việc, ghế ngồi đợi, dán niêm yết danh sách công dân trong diện được cấp CCCD; tổ chức tuyên truyền, thông báo thời gian, địa điểm, thành phần, chương trình để người dân biết, đến thực hiện. Căn cứ khả năng thu nhận hồ sơ của tổ cấp CCCD lưu động, tiến hành thông báo, phát số thứ tự cho công dân, bảo đảm thuận lợi cho người dân và tổ công tác, không để quá tải hoặc không có người đến làm CCCD. Các tổ cấp CCCD lưu động thực hiện việc thu nhập hồ sơ theo thứ tự, công dân đến bàn thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD, xuất trình một trong các loại giấy tờ sau để chứng minh nội dung thông tin của bản thân: CMND 9 số, sổ hộ khẩu, các giấy tờ hợp pháp khác… Cán bộ thu thập hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân trong Phiếu CC02 Cảnh sát QLHC về TTXH Cảnh sát QLHC về TTXH đã có trên hệ thống phần mềm cấp CCCD với thông tin trong giấy tờ công dân xuất trình… Trường hợp thông tin trùng khớp thì hoàn thiện hồ sơ, tả nhận dạng, thu thập vận tay, chụp ảnh, in Phiếu CC02 hoàn chỉnh đề nghị cấp CCCD để công dân kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp thông tin không khớp thì cán bộ tiếp nhận tiến hành điều chỉnh, cập nhật, bổ sung thông tin của công dân trên Phiếu CC02 trong phần mềm cấp CCCD theo thông tin trong giấy tờ do công dân xuất trình. Đồng thời hướng dẫn công dân cập nhập, chỉnh sửa thông tin dân cư (Phiếu DC02) để bảo đảm Phiếu CC02 hoàn chỉnh để công dân kiểm tra, đối chiếu. Tiếp đố, cơ quan Công an sẽ xử lý hồ sơ đề nghị cấp CCCD. Riêng đối với việc tổ chức cấp CCCD lưu động, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH-CATP và đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp huyện cần bảo đảm việc cấp CCCD cho những trường hợp công dân có nhu cầu cấp bách cần làm thủ tục cấp CCCD để phục vụ nhu cầu giao dịch…

Giai đoạn tiếp theo là trả kết quả đề nghị cấp CCCD và chuyển hồ sơ về tàng thư CCCD. Ở giai đoạn này, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH-Bộ Công an sẽ tiến hành việc phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp CCCD, đối sánh vân tay, in hoàn chỉnh thẻ CCCD đối với các trường hợp hồ sơ hợp lệ; lập danh sách các trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, vi phạm, gửi Công an các địa phương để xác minh, kiểm tra, làm rõ. Khi nhận được yêu cầu của Công an cấp trên, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an cấp huyện phải khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh từng trường hợp. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trả thẻ CCCD về Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ theo đường bưu điện. Sau khi nhận thẻ của Cục C06 trả về, Phòng PC06, Công an cấp huyện phối hợp với Bưu điện trả thẻ CCCD cho công dân theo đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu của công dân hoặc trả thẻ tại trụ sở theo giấy hẹn.

Tối đa sau 15 ngày kể từ ngày cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, cơ quan Công an thực hiện việc thu thập hồ sơ đề nghị cấp CCCD tiến hành chuyển hồ sơ của công dân về tàng thư CCCD-Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nơi công dân đăng ký thường trú sau khi nhận thẻ hoàn chỉnh.

Sau ngày 1-7-2021, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an cấp huyện tổ chức việc cấp CCCD theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tại hướng dẫn này, CATP đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH-CATP, Công an cấp huyện, xã triển khai thực hiện tại từng đơn vị, địa phương. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Giám đốc CATP qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để được chỉ đạo, hướng dẫn…

KC

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn thực hiện việc cấp CCCD trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác