Print Thứ Tư, 28/07/2021 12:09 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 4331/UBND-KSTTHC ngày 01/7/2021 về việc quét mã QR phục vụ phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 2278/BTTTT-THH ngày 25/6/2021 và các chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi kèm theo),

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Văn bản số 1503/STTTT-CNTT ngày 28/7/2021 về việc hướng dẫn việc thực hiện quét mã QR tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố, sử dụng thống nhất Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông QRCode dùng chung trên toàn quốc của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, các tổ chức/cá nhân thực hiện thiết lập và quản lý điểm kiểm dịch quét mã QR để kiểm soát thông tin người vào/ra như sau:

– Tạo QR cho điểm kiểm dịch tại website https://qr.tokhaiyte.vn (theo hướng dẫn HD 01 gửi kèm).

– In mã QR của điểm kiểm dịch để người vào/ra thực hiện việc quét mã (khuyến khích thực hiện theo mẫu maket gửi kèm)

– Quản lý dữ liệu tại các địa điểm kiểm dịch (theo hướng dẫn HD 02 gửi kèm).

Các cá nhân thực hiện cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử và mã QR như sau:

– Cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị thông minh (máy điện thoại thông minh/máy tính bảng) (theo hướng dẫn HD 04 gửi kèm).

– Khai báo y tế điện tử qua ứng dụng Bluezone (theo hướng dẫn HD 05 gửi kèm) và nhận mã QR của cá nhân.

Việc thực hiện quét mã QR để kiểm soát vào/ra tại các điểm kiểm dịch như sau:

Phương án 1: Các cá nhân đến điểm kiểm dịch sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị thông minh để quét mã QR đã được in ra của điểm kiểm dịch và thực hiện xác nhận vào/ra (check in/out) (theo hướng dẫn HD 06 gửi kèm)

Phương án 2: Người quản lý điểm kiểm dịch sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị thông minh để quét mã QR của các cá nhân xuất trình trên thiết bị thông minh tại điểm kiểm dịch và thực hiện xác nhận vào/ra (check in/out) (theo hướng dẫn HD 03 gửi kèm)

Các hướng dẫn đăng tải tại địa chỉ https://bitly.com.vn/jdlvuq.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Văn bản số 2278/BTTTT-THH ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và triển khai việc quét mã QR tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn trên của Sở Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan báo chí thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng các công nghệ trong công tác phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện (Ủy ban nhân dân các xã, phường gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp) bằng văn bản và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/8/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông cử đồng chí Đỗ Văn Thành, chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0922.177888, email: dovanthanh.7786@gmail.com làm đầu mối liên hệ và trao đổi thông tin.

Tài liệu chi tiết tải tại đây:

1503-STTTT-CNTT.signed;

HD 01;

HD 02;

HD 03;

HD 04;

HD 05;

HD 06;

HD 07 Pano Bluezone QR (ban chuan);

HD 08 Pano Bluezone QR

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn thực hiện quét mã QR tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác